WISC-R Uygulamaları

WISC-R testi, çocukların zeka seviyesini ölçmek için kullanılan standartlaştırılmış bir testtir. 6-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanır ve zeka seviyesini, bilişsel becerilerini ve gelişim düzeylerini belirlemek için kullanılır.

Test, sözel, performans ve genel zeka skorları olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Sözel bölüm, kelime anlama, benzerlikler, sayı dizileri, bilgi ve muhakeme gibi sözel becerileri ölçer. Performans bölümü, görsel-motor koordinasyon, blok tasarımı, kavramsal organizasyon ve hızlı resimleme gibi becerileri ölçer. Genel zeka skoru, sözel ve performans bölümlerinin birleştirilmesiyle elde edilir.

WISC-R testi, çocukların bilişsel işlevlerinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur. Bu test, çocuğun okul başarısını öngörmek, öğrenme güçlüklerini teşhis etmek, özel eğitim gereksinimlerini belirlemek ve akademik planlama yapmak için kullanılır. Ayrıca, çocuğun genel gelişim düzeyini ve zeka seviyesini belirlemek için de kullanılır.

Hanus Danışmanlık Merkezi’nde, WISC-R testi eğitimli uzmanlar tarafından uygulanır. Testin doğru bir şekilde uygulanması için sessiz, rahat ve uygun bir ortam sağlanır. Testin sonucunda, çocuğun bilişsel işlevlerinin güçlü ve zayıf yönleri belirlenir ve velilere/çocuklara ayrıntılı bir rapor sunulur. Bu rapor, çocuğun gelişimine yönelik öneriler ve öğretmenler için öneriler de içerebilir.

Hanus Danışmanlık Merkezi, çocukların bilişsel gelişimini ve öğrenme potansiyellerini artırmak için çeşitli hizmetler sunar. WISC-R testinin yanı sıra, özel eğitim, öğrenme güçlükleri, okul başarısı, çocukların duygusal ve davranışsal sorunları gibi birçok alanda hizmet vermektedir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?